iBADET ile ilgili Soru ve Cevaplar

2009-11-30 23:11:00

Soru 1  : Allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?             
Cevap   : Mükellef denir.

Soru 2  : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine
              getirmek mecburiyetindedir. Efal-i Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
Cevap  : a- Farz,  b- Vacip,   c- Sünnet,  d- Müstehap,   e- Mübah,   f- Haram,  g- Mekruh,   h- Müfsit.
              
Soru 3  : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği
              hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz.
Cevap  : Farz denir. (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb.)

Soru 4  : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür. Farzlar iki çeşittir. Farzı ayın ve farzı kifaye.
              Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz.
Cevap  : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır. (Oruç, Hac, vb.) b- Farzı Kifaye:
              Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır.
              (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb.)

Soru 5  : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit olan ibadettir.
              İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
Cevap  : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi.)

Soru 6  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını istediği ibadetlere ne ad verilir?
Cevap  : Sünnet.

Soru 7  : Sünnet iki kısımdır. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir. Her iki sünneti tarif edip misaller veriniz.
Cevap  : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını teşvik ettiği sünnetlerdir. 
              (Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri, namazları cemaatla kılmak vb.)
              b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir.
              (Abdesti kıbleye dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb.)
              
Soru 8  : Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak, Kabe’yi tavaf etmek gibi amelleri yapmak için
              yapılan, belli organları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir.
              Abdestin farzları nelerdir? Sayınız.
Cevap  : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten yerinden çene altına kadar )
              b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
              c- Basın dörtte birini meshetmek
              d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak.

Soru 9  : İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden olup Peygamberimiz (s.a.v.)’in
              bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir? (Kuşluk namazı gibi)              
Cevap  : Müstehap.

Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu dinde caiz görülen şeylere ne denir?
              (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi.)
Cevap  : Mübah.

Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri hükümlere ne ad verilir? Ki bunların
              terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır. İnkarı ise günahtır. (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb.)
Cevap  : Haram.

Soru 12: Haram iki kısımdır. Haram li aynihi, Haram li gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal veriniz.
Cevap  : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap, zina vb.)
              b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça
                  o şeyden başkaları faydalanamaz. (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)                  

Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki manası da; yasaklığı sabit olmakla
              beraber,ona aykırı olarakda bir delil ve işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere
              ne ad verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve ağzını yıkamadan bir şey yiyip
              içmesi gibi.)
Cevap  : Mekruh.

Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan kasten yapılması azabı gerektiren şeylere
              ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
Cevap   : Müfsit.

Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir. Namaz ibadetimizi camide kılarken 
              cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye  imam denir. İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
Cevap  : Mihrap.

Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır. Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur.
              Cünüp ise, şehvetle kendisinden meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani yıkanmamış
              olan kimsedir. Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız.
Cevap  : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak.
              b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak.
              c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle.)

Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere Cuma namazından önce ve diğer
              bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği, talim,irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
Cevap  : Kürsü.

Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan,  gamet eden, Hz. Bilal Habeşi’nin
              mesleğini yapan kimselere ne denir?
Cevap  : Müezzin.

Soru 19: Namazın farzları on ikidir. Bunlar iki kısma ayrılır. Şartlar ve rükünler diye  adlandırılır. Altısı şart diğer altısı
              ise rükündür. Şartlar daha namaza başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç
              tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır.  Namazın farzları dediğimiz şartları
              ve rükünleri sayıp tarif ediniz.
Cevap  : A- Namazın Şartları:
               a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
               b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
               c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
               d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
               e- Vakit; Vaktinde kılınması
               f- Niyet; Niyet etme

              B- Namazın Rükünleri:
               a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
               b- Kıyam; Ayakta durmak
               c- Kıraat; Okumak
               d- Ruku; Rukuya eğilmek
               e- Sücut; Secdeye eğilmek
               f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak.

Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması haram olan yerlere avret mahalli denir.
              Kadınlar ve erkekler için Setri avret yerlerini tarif ediniz.              
Cevap  : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler.
              Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri kapatmaları gereklidir.
             
Soru 21: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin bölümleri üçtür.
              Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz.
Cevap  : a- Fiili Sünnet: Yaşantısıdır, b- Kavli Sünnet: Sözleridir, c- Takriri Sünnet: Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır.
                           
Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren
              haftalık meseleleri anlatmak için hutbe okunur. İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde
              kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
Cevap  : Mimber.

Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz, ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için
              abdest yerine yapabileceğimiz bir ameli bize bildirmiştir. Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar abdesti
              bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün ibadetler ve taatlar yapılır. Çünkü bu amel abdest 
              ve gusül abdestinin yerine geçer. Su görülünce de bozulur. İki darp (vuruş) bir niyet olmak üzere iki tane farzı
              vardır. Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
Cevap  : Teyemmüm denir.

Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
Cevap  : a- Namaz kılamaz, b- Camiye mescide giremez, c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz, d- Kabe’yi tavaf edemez.

Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun (organımızın) beraber yere değerek
              yapılmasıyla olur. Bu yedi azamızı sayınız.
Cevap  : Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam yedidir.
               

Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için  son oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki 
              defa daha secde yaparak namazımızı tamamlamış oluruz. Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani
               yanılma secdesi denir. Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?
Cevap  : Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde, vaciplerinin birinin unutularak terk
              edilmesi veya yine unutularak yapılmasının geciktirilmesinde yapılır.
              
Soru 27: Namazın kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu yaparken her uzvun rahat bir halde
              bulundurulması, her yapılan amele,  harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükudan kıyama
              kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa “sübhanallahil azim” diyecek kadar
              oturmuş olmak gibi.
Cevap  : Tadili erkana riayet (Rükunların hakkını vererek yapmak.)

Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır?
Cevap  : a-Erkek olmak, b-Hür olmak, c-Misafir olmamak, d-Sıhhatli olmak (Camiye yürüyerek gidecek kudrette olmak)
              e-Kör olmamak f-Kötürüm olmamak (Ayakları kesilmiş olmamak)
              
Soru 29: Cuma günü müslümanların bayram günüdür. O günde mü’minler Allah (c.c.)’ın emriyle camilere toplanır,
              Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi dinlerler. Vakti öğle namazının vaktidir. Bu vakitte kılınan Cuma namazı
              kaç rekattır, isimleriyle birlikte söyleyiniz.
Cevap  : 10 rekattır. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir. (Ayrıca aynı vakitte kılınan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2
              rekatta vaktin son sünneti kılınır. Ama Cuma 10 rekattır.)

Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekat kılınan namazdır. Cemaatla veya tek başına kılınabilir.
              İki yada dört rekatta bir selam verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir? 
              ve nasıl  bir namazdı        
Cevap  : Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır.

Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır. Bunları misaller vererek sayınız.
Cevap  : a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb.
              b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar
              c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9. 10. 11.ci günleri tutulan oruçlar.
              d- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13. 14. 15.ci günleri tutulan oruçlar.
              e- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar.
              f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç.

Soru 32: İslamın şartlarından mali ibadetimizdir. Dinen zengin sayılan erkek, kadın,  her mükellef müslümanın senede
              bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir. Bir diğer mana ile
              müslüman fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır. Terki günah, inkarı küfürdür.
              Bu mali ibadetimiz hangisidir?
Cevap  : Zekat.

Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik (mala sahip) olan her müslümanın
              vermesi gereken ve vacip olan mali bir ibadettir. İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak
              için yapılan mali ibadetimiz nedir?
Cevap  : Sadaka-i Fıtır.

Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat’a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve Kabe’yi tavaf ederek ziyaret
              yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap  : Hac.

Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı ziyaret maksadıyla yapılan
              mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap  : Umre ziyareti.

Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir. Hicri yılın aylarına kameri aylar denir.
              Müslümanların takvimi olan bu takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır. Bu hicri yılın
              kameri aylarını sayınız.
Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül  Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan,
             Şevval, Zilkade, Zilhicce.

Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
Cevap  : 1 Muharrem.

Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günüdür. Mekke’de Kabe’nin içinde 360 putun yıkıldığı,
              Sasani İmparatorluğunun bin yıldan beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür.
              İslam takvimi olan hicri yılda Mevlit kandili hangi gündür            
Cevap  : Rebiyyül evvel ayının 12. Gecesi, Pazartesi günü.

Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?
Cevap  : 1 Recep ile başlar.

Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz. Amine’nin Peygamber Efendimiz 
              (s.a.v.)’e hamile olduğunu anladığı gün olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz,
              Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı
              mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz.
Cevap  : Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir.

Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs şehrine  yürüyüşüne ve oradan da semaya
              yükselişine ayrı ayrı isim verilen, hakkında Kur’an’ı Kerim’de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını
              söyleyiniz.
Cevap  : İsra ve Miraç denir. Recep ayının 27.ci gecesidir.

Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine
              ve ecellerine dair Allah (c.c.) tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri tarihini
              söyleyiniz.
Cevap  : Berat Gecesi. Şaban ayının 15.ci gecesi.

Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur’an’ı Kerim bu geceden başlayarak indirildiği bildirilen adına
              Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde
              arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?
Cevap  :  Kadir Gecesi. Ramazanın 27.ci gecesi.

Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen
              (kalınan) ve bayram namazı ile son bulan ibadetin adı nedir?
Cevap  :  İtikaf.

Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz.
Cevap  : a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
              b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
              c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
              d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel.

Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir?
Cevap  : a- Haccı Temettü,   b- Haccı İfrat,   c- Haccı Kıran.

Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz.
Cevap  : a- Arafat’ta vakfe durmak,   b- Ziyaret tavafı yapmak.

Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap  : a- Kur’an’ı Kerim’de en çok zikredilen ibadet olması,
              b- En büyük ibadettir, c- Zamana bağlı değildir, d- İlk eda edilecek farzdır, e- Miktarla sınırlı değildir.

Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze namazı, tilavet secdesi, nafile namaz
              kılınmaz ve olmaz. Bu vakitlere dinimizde kerahat vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri
              söyleyiniz?
Cevap  : a- Güneş doğarken,    b- Güneş tam tepede iken,     c- Güneş batarken.
                .
Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir. Namazların vaktinde  kılınması gerekir, çünkü “vakit”
              namazın farzlarındandır. Vaktinde ve vakti geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?              
Cevap  : Vaktinde kılınan namaza; “Eda”,  Vaktinden sonra kılınan namaza ise; “Kaza” denir.
               
Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir. Ki bunlardan biride kışın ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış
              mestlerin giyilmesidir. Bu mestler abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar alınacak
              abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan meshetme işlemi ile abdest alınmış olur.
              Bu meshetmenin müddeti (süresi) yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?               
Cevap  : İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece).

Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya olarak 18 saatlik yola gitmiş olan
              kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır.) Bu mesafeye
              çıkmış olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece olduğu gibi namazlar için de
              bazı kolaylıklar vardır. Yolcu namazı ve seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır?
Cevap  :  Dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.

Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik, ve gaita (büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış
              oldukları yerleri temizlemeye verilen isim nedir?               
Cevap  :  İstinca.

Soru 54: Namazların cemaatla kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir. Namazlarımızı cemaatla kılarken
              imama ruküde yetişmiş kişi o rekatı imamla kılmış sayılır. Ruküden kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta
              iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam vermeden kalkar ve kaç rekat
              kılmamış ise tamamlar. Namazın başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının
              tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?
Cevap  : Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında.)

Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekatın ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı
              rekatları cemaatın selamından sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?               
Cevap  :  Mesbuk (sabıkalı).

Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık, cemaatın çokluğundan bir eziyet veya 
              abdesti bozulup ta namazın bir kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?             
Cevap  : Lahik.

Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını
              beklemeleri gerekir. Yoksa abdest aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur. Ama insan abdestliyim
              düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider. Bu sebeple idrarın kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları
              hareket ettirerek veya beklemek gibi hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?
Cevap  :  İstibra.

Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki; “Farzlarımı yapmakla kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle
              bana yaklaşırsınız.” Dinimizde farz namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır ki, 
              bunlara tatavvu namazı da denir. Her bir namazın kendisine has fazileti ve sevabı vardır. Bunlardan bazıları;
              Duha, Kuşluk, teheccüt namazları, Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tesbih namazları
              vb... Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin
              daha mescide oturmadan nafile olarak kıldığı iki rekat namazın adı nedir?               
Cevap  :  Tahiyyetül Mescit.

Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile
              namazın adı nedir?
Cevap  :  Duha (kuşluk) namazı.

Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman
              iki rekat namaz kılıp özel duasını okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
Cevap  :  İstihare namazı.

Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam
               verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat kılınabilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devam ettiği ve çok sevap
               olan bu namazın adı nedir?     
Cevap   : Teheccüt (gece) namazı.

Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar demektir. Mesela; Altın için nisap miktarı 96
              gramdır ve buna sahip olan kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun zekatını 
              vermesi kendisine farzdır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda nisap sayı iledir. Koyunlarda nisap ölçüsü
              ve miktarı nedir?
Cevap  : 39’a kadar zekat düşmez. 40’dan 120’ye kadar bir koyun.  121’den 200’e  kadar iki koyun. 201’den 399’a
              kadar üç koyun.  400 koyuna dört ve sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir.
               
Soru 63 : Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır?
Cevap   : 29’a kadar zekat düşmez. 30’dan 40’a kadar iki yaşında bir buzağı.  40’dan 59’a kadar üç yaşında bir dana.
               60’da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve sonra her 30’da bir buzağı, her 40’da bir dana olarak hesap edilir.
               
Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?
Cevap  : a- Nakit paranın, istenen borç paraların,  b- Ticaret mallarının,  c- Koyun, keçi, sığır ve devenin,
              d- Altın ve gümüşlerin,  e- Arazi ürünlerinin,  f- Madenlerin ve definelerin.

Soru 65: Zekat kimlere verilmez?
Cevap  :  a- Ana ve babaya,
               b- Dede ve ninelere,
               c- Evlatlara,
               d- Karı veya kocaya,
               e- Zenginlere,
               f- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez.

Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu olmayan), müslüman, zengin olan
              kimselere vaciptir. Kurban ibadet maksadıyla olursa eda edilmiş olur. Bunun dışında ki maksatlarla 
              (et yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur. Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir.
Cevap  :  Kurban bayramının 1. 2. ve 3.cü günleridir.

Soru 67: Kabe’nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?
Cevap  : Tavaf.

Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden bülüğ çağına gelinceye kadar Cenabı Hakk’a şükür olsun diye kurban
              kesmek mubahtır. Fakat 7. Günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu              
              kurbana ne ad verilir?
Cevap  : Akika kurbanı.

Soru 69: Zekat kimlere verilir?
Cevap  : 1- Müslüman fakirlere,  2- Miskinlere,  3- Borçlulara,  4- Yolculara,  5- Azat olacak köle, cariyeye, 6- Zekat 
              memurlarına,  7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere),  8- İslam yolunda çalışanlara.

Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap  : Kur’an’ı Kerim’den bir secde ayeti okunduğu yada duyulduğu zaman yapılır. Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller
              kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir. Secde de üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” dedikten sonra tekrar
              Allah’ü ekber denilerek ayağa kalkılır.
               
Soru 71: Ameli salih ne demektir?
Cevap  : Allah (c.c.)’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir.

Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir?
Cevap  : Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir.

Soru 73: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
Cevap  :  a- Düşük ve ölü doğan çocukların, b- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin,
               c- Yol kesicilerin,d- İslam’a karşı çıkanların namazı kılınmaz.

Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
Cevap  : Sabah namazı,o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir.

Soru 75: Kaza namazı ne demektir?
Cevap  : Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte kılmaya denir.
               
Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla sevaptır.
              Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
Cevap  : Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır.

Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam’a göre hangi yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
Cevap  : Yedi yaşında.

Soru 78: İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?
Cevap  : Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve dua yapılır.
               
Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir?
Cevap  : Kurban eti üç kısma ayrılır. Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve dostlara, kalan bölümü ise
              ev halkına ayrılır.

Soru 80: Zilhicce ayının 9.cu, yani arife günü sabah namazından başlayarak, bayramın 4.cü günü ikindi namazına kadar,
              her farz namazın selamından sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
Cevap  :  Teşrik tekbirleri.

Soru 81: Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır.
              Bu söz nedir?
Cevap  :  “Bismillah” yada “Bismillahirrahmanirrahim” (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.)
               
Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan
              bir imanla söylediği, unutulmaması gereken söz nedir?               
Cevap  :  “İnşallah” (Eğer Rabbim dilerse) demek.

Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber aldıklarında söyledikleri söz nedir?
Cevap  :  “Elhamdülillah” (Şükür Allah’adır.)

Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız.
Cevap  : a- Selamına karşılık vermek, b- Hasta ise ziyaretine gitmek, c- Aksırınca dua etmek,
             d- Meşru olan davetine gitmek, e- Vefatında cenazesinde bulunmak.

Soru 85: Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan müslümanın buna vermesi 
              gereken karşılık nedir?
Cevap  :  “Yerhamükellah” (Allah sana rahmeti ile muamele etsin).

Soru 86: İslam’da selam verme ölçüsü nedir?
Cevap  : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.

Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andığında yada yanında anıldığında ne yapması gerekir?
Cevap  : Ona salat ve selam getirir.

Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız.
Cevap  : a- Malı temizler, b- Malı çoğaltır, c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır, d- Müslümanı mal fitnesinden korur,
              e- Allah (c.c.)’a bir şükürdür, f- Kalbin katılaşmasını önler, g- İhtiras (hırs) zincirini kırar,
              h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar, i- Şefkat anahtarıdır, j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir.

Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?
Cevap  : Vatan-ı Asli.

Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?
Cevap  : En az üç kişi ile kılınır.

Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?
Cevap  : a- Sigar nikahı, b- Hulle nikahı, c- Mute nikahı, d- İhramlının nikahı, e- Zinakar kadınla nikah,
              f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah,  g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah.

Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz?
Cevap  : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında
              ona nikahlamasına denir.

Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
Cevap  :  a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek,
               b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak,
               c- Veya on fakiri orta halli giydirmek,
               d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır.

Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız.
Cevap  :  a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.
               b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar.
               c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)
               d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak. (İkiside yaşarken tek erkeğin
                    hanımları olamazlar.)
               e- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan
                   anaya haramdır.)
               f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır.
               g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada
                   bulundurmak.
               h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak.
               i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak.
               j- Başkasının zevcesini nikahlamak.
               k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak.

Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
Cevap  : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin kızları.               

Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
Cevap  : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır.

Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer mescitlerde kılınan namazlardan sevabı 
              daha fazladır. Bu mescitleri sevap çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız.               
Cevap  :  a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı,
               b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı,
               c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır.

Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği cevap ne olmuştur?              
Cevap  :  “Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır.” Cevabını vermiştir.

Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam halinde iken zikrettiğimiz
              “Rabbena lekel hamt”in manası nedir?
Cevap  : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir.

Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz “Sübhane rabbiyel ala”nın manası nedir?                 
Cevap    : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir.

10849
0
0
Yorum Yaz