Çocuk Olması için Okunması Gereken Dua

2010-01-11 00:34:00
Çocuk Olması için Okunması Gereken Dua |  görsel 1

Çocuk Olması
Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder."


Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir.  Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır. 

 
  
 
"Fe hebli min ledünke veliyya"   "Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb."  "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm" 
 
(Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
(Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.)

5214
0
0
Yorum Yaz